Ασφαλής επιστροφή στο σπίτι.

Κόκκινος σηματοδότης. Ενδεικνυόμενο όριο ταχύτητας. Υποχρεωτική γραμμή στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές.

Δείτε Περιστατικά / Παραπομπές

Βελτίωση ασφάλειας μέσω επιβολής της φωτοεπισήμανσης.

Επέκταση της εφαρμογής μέσω αποδεδειγμένων αυτοματοποιημένων λύσεων για την προώθηση ασφαλών δρόμων.

Ασφάλεια στην κοινότητα.

Για πολλές κοινότητες, η ασφάλειά σας αποτελεί κύριο μέλημα. Η αυτοματοποιημένη επιβολή προάγει ασφαλείς δρόμους και παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις που ταιριάζουν στις ανησυχίες της δικαιοδοσίας για την ασφάλεια, τοποθετώντας κάμερες για την προστασία πεζών, ποδηλατών και παιδιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου και τοποθεσίες με ειδικές ανάγκες ασφάλειας.

Τελευταία τεχνολογία

Ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογίας του κλάδου στο υπάρχον σχέδιο οδικής ασφάλειας. Ολοκληρωμένες και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις προσαρμοσμένες για να βοηθήσουν στην επίτευξη των οραμάτων και των στόχων οδικής ασφάλειας εντός δικαιοδοσίας.

Ασφαλέστεροι Δρόμοι

Το Vision Zero είναι ένα πολυεθνικό έργο για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας που στοχεύει στην επίτευξη ενός συστήματος αυτοκινητοδρόμων χωρίς θανατηφόρα δυστυχήματα ή σοβαρούς τραυματισμούς στην οδική κυκλοφορία. Η αυτοματοποιημένη επιβολή είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο που χρησιμοποιούν οι δικαιοδοσίες για την επίτευξη των στόχων του μέσω της Vision Zero.

Παγκύπριος Χάρτης Σταθερών Καμερών

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα αυτόματης φωτοεπισήμανσης;

Το αυτόματο σύστημα φωτοεπίσημανσης είναι ένα πρόγραμμα ασφαλείας που εστιάζει στην αλλαγή συμπεριφοράς του οδηγού σε σχολικές, οικιστικές και οικοδομικές ζώνες εργασίας μέσω μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας που περιλαμβάνει τεχνική, εκπαιδευτική υποστήριξη.

Τι είναι το αυτόματο πρόγραμμα επιβολής κόκκινου σηματοδότη;

Η αυτόματη επιβολή κόκκινου φωτός είναι ένα πρόγραμμα ασφάλειας που επικεντρώνεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς του οδηγού σε διασταυρώσεις με κόκκινο σηματοδότη μέσω μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας που περιλαμβάνει τεχνικής εκπαίδευσης και επιβολής.

Πώς λειτουργεί το αυτοματοποιημένο σύστημα επιβολής ταχύτητας;

Τα αυτόματα συστήματα επιβολής ταχύτητας αποτελούνται από μια συσκευή μέτρησης ταχύτητας, μια κάμερα και έναν υπολογιστή. Οι συσκευές μέτρησης ταχύτητας αναγνωρίζουν τους αυτοκινητιστές που ταξιδεύουν πάνω από το αναγραφόμενο όριο ταχύτητας. Οι κάμερες καταγράφουν εικόνες παραβιάσεων πινακίδας κυκλοφορίας και οι υπολογιστές επεξεργάζονται όλα τα σχετικά δεδομένα που σχετίζονται με την παράβαση.

Πως λειτουργεί το αυτοματοποιημένο σύστημα φωτοεπισήμανσης;

Οι κάμερες παρακολουθούν τις προσεγγίσεις διασταυρώσεων μέσω προηγμένης τεχνολογίας ανίχνευσης και απεικόνισης. Μια κάμερα τραβάει δύο εικόνες του οχήματος παραβιάσεως του κόκκινου σηματοδότη. Οι τεχνικοί εξετάζουν κάθε παράβαση πριν ταχυδρομηθεί ένα εξώδικο για να βεβαιωθούν ότι υπάρχει παράβαση.

Ποιος λαμβάνει και πληρώνει για το εξώδικο;

Οι αναφορές αποστέλλονται ταχυδρομικά στον ιδιοκτήτη, τον εγγεγραμμένο και/ή τον οδηγό του οχήματος σύμφωνα με τις κρατικές ή τοπικές οδηγίες. Ο ιδιοκτήτης, ο καταχωρητής και/ή ο οδηγός είναι νομικά υπόχρεος να πληρώσει το πρόστιμο μέσω διαδικτυακών ασφαλών πυλών ή όπως προβλέπεται από τις τοπικές αρχές.

Πώς διασφαλίζουμε ότι οι κάμερες λειτουργούν σωστά;

Το σύστημα ελέγχεται καθημερινά για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των καμερών. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αναλύονται από τους τεχνικούς για ακρίβεια και λάθη. Εάν παρουσιαστούν μεγάλα σφάλματα, το σύστημα θα σταματήσει αυτόματα την επιβολή.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Παρακαλούμε Συνδεθείτε Παρακάτω

Εισαγάγετε μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες στο πεδίο "Αναφορά".
Εισαγάγετε μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες στο πεδίο "Κωδικός Πρόσβασης".

Για απαιτούμενες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην έντυπη ειδοποίησή σας.